Şifa Çemberi ve inisiasyon süreçlerinden geçmiş olan Sezin’in çalışmalarında, hocalarından aldığı Laika ve kadim Maya bilgeliğinin entegrasyonu hissedilir.

5000 yıllık geleneğe sahip Maya Şaman öğretilerinden gelen edinimler ile Q’ero Şamanları’nın koruyuculuğunu yaptığı, Andlar’da ve Amazon’da binlerce yıldır kullanılan yöntemlerin kullanıldığı şamanik ritüeller kişinin enerji dengesini, kendiyle ve yaşamla ahengini yeniden tesis etmeye yöneliktir.

Derin ve holistik çalışmalardır, kişinin otantik halini yeniden hatırlatır, enerji alanının kalitesini artırır, daha farklı yaşamak mümkün olur.

Her ne kadar şamanik çalışmalar seansı olarak adlandırılsa da bu bir yolculuğa davettir.

Şamanik şifa enerji çalışmaları 1,5 saat (bazen daha fazla) sürer.

Kısa bir öngörüşmeyle başlayıp kişinin o anki ihtiyacına uygun enerji çalışmasıyla devam eder.

Alınacak rehberliklerle uyumlu olarak Şamanik arınma enerji temizliği, kayıp ruhun geri kazanımı, korunma, veya dengelenme yöntemlerini içerebilir.

Açılan kutsal alanda kendi sorumluluğunuzu almanıza saygı gösterilir ve imkan yaratılır.

Başlangıçta 3 seans önerilir.